วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกร...การเลี้ยงสุกรเหมยซาน

24 กันยายน 2557 อบรมเกษตรกรเทศบาลเมืองนะ ด้านการเลี้ยงสุกรเหมยซาน ณ หอประชุมบ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ

อบรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ

11 กันยายน 2557 อบรมเกษตรกรตำบลเมืองนะ ด้านการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ