วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อบรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ

11 กันยายน 2557 อบรมเกษตรกรตำบลเมืองนะ ด้านการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น