วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมการเลี้ยงไก่

4 เมษายน 2556 ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว เพื่ออบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงไก่ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไส้หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น