วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลปิงโค้งแก๊สชีวภาพ

20 กันยายน 2555 เทศบาลปิงโค้ง ได้จัดโครงการอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน(Biogas) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดทั้งภาคความรู้วิชาการและภาคปฏิบัติ แก่เกษตรกรของตำบลปิงโค้งเพื่อลดปัญหามลภาวะและใช้พลังงานทางเลือก ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นครั้งแรกในด้านแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนของอำเภอเชียงดาว โดยใช้ถุงหมักแก๊สชีวภาพพีวีซี ซึ่งครั้งนี้จะทำนำร่องทั้งหมดจำนวน 16 จุด ในพื้นที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น