วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรรกรตำบลปิงโค้ง

1 สิงหาคม 2555 ร่วมบูรณาการเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย รองฯทอง หอมเชย รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านออน และหมู่ที่ื 7 บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ทั้งนี้เกษตรกรยังโชคดีที่มีคุณซิมโอน ปัญญา (เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติปี 2555 ) มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ให้รับฟังอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น