วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์บ้านหนองเขียว

12 สิงหาคม 2555 ได้รับการประสานจากประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย(คุณภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง) ในการบูรณาการร่วม เพื่อให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรโดยแนะเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ พร้อมเกื้อกูลเชื่อมโยงถึงลดการขยายพื้นที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้ ในการใช้เพาะปลูกพืชไร่ ดำเนินการ ณ โบสถ์บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น